Dachser investerar i sitt vägtransportnätverk

Dachser investerar i sitt vägtransportnätverk

31 mars 2017

Dachser skapar just nu ny kapacitet för sitt vägtransportnätverk på flera tyska anläggningar. I norr byggs anläggningarna i Bremen och Hamburg ut. Byggnation pågår också i Alsdorf nära Aachen och Dissen nära Bielefeld. Totalt investerar Dachser cirka 60 miljoner euro på fyra platser och skapar nästan ytterligare 35 000 kvadratmeter lager- och kontorsyta.

”Genom att kontinuerligt bygga ut och modernisera våra anläggningar säkerställer vi att Dachsers vägtransportnätverk erbjuder konsekvent hög kvalitet”, säger Michael Schilling, Chief Operations Officer (COO) för Road Logistics hos Dachser.

Mer kapacitet i norra Tyskland

Medarbetarna kunde flytta in i de nya byggnaderna på Dachsers anläggning i Bremen i början av mars. Dachser investerade nästan 20 miljoner i cross-docking terminalen söder om Weser och skapade 8 800 kvadratmeter lageryta och 102 portar för logistikcentret i Bremen. Ytterligare 2 500 kvadratmeter är reserverade för kontor.

En ny cross-docking terminal byggs också på Dachser Food Logistics filial i Hamburg. Med 6 800 kvadratmeter total yta kommer anläggningarna att vara operativt och fysiskt åtskilda och kommer att användas för att hantera livsmedel och industrivaror från den närliggande Dachser European Logistics-filialen. Dessutom byggs ytterligare 1 200 kvadratmeter kontorsyta. Arbetet, som motsvarar en investering på cirka 15 miljoner euro, är planerat att vara klart i augusti.

Investeringar för Dachser Food Logistics

Dachser bygger ut sin anläggning i Alsdorf på en separat plats som ligger inom gränstriangeln mellan Tyskland, Belgien och Nederländerna. Den nya temperaturreglerade cross-docking terminalen för Food logistics och kontraktlogistiklagret tillför 6 800 kvadratmeter, varav 2 500 kommer att reserveras för ett livsmedelslager. Dachser har bedrivit verksamhet i Alsdorf sedan 1985 och investerar nu 12,5 miljoner euro i nya byggnader på anläggningen, där verksamhet kommer att inledas i juli. Samtidigt kommer ytterligare 3,5 miljoner euro att användas för att renovera den befintliga anläggningen.

Dachser bygger också ytterligare anläggningar för Food Logistics i Dissen i Niedersachsen. Filialens transitterminal kommer att utökas med 4 430 kvadratmeter plus ytterligare 1 370 kvadratmeter kontorslokaler. Dessutom kommer befintliga byggnader att renoveras. Byggnationsarbetet i Dissen är tänkt att vara klart i juli. Dachser etablerade filialen i Dissen 2005. Sedan dess har man kontinuerligt investerat i anläggningen. De nuvarande byggnations- och renoveringsaktiviteterna kostar cirka 8,5 miljoner euro.

Visa alla nyheter