Försenad upphandling kan ge brist på yrkesförare

Försenad upphandling kan ge brist på yrkesförare

17 mars 2016

Utbildningsföretaget Grönlunds största kund är kraftigt försenad med sin upphandling. Det betyder att antalet nya yrkesförare som utbildas, under en tid avstannar.

– Vi fokuserar en period nu enbart på våra privata- och företagskunder vilket innebär en viss minskning av medarbetare inom denna tid, säger Andrea Irving, kommunikationsansvarig på Grönlunds.

Att Sverige saknar yrkesförare, och behöver ett inflöde av nyutbildade, råder det dock inga tvivel om. Enligt de senaste prognoserna är branschen i behov av att anställa 2000 nya lastbilsförare under det närmaste året.

– Det är också helt klart att även buss- och taxibranschernas behov är stora. Utbildning av fler yrkesförare är viktig för landet och de förare som Grönlunds utbildar får arbete menar Andrea Irving.

Alla inblandade, inklusive den upphandlande myndigheten, är därför ense om att förseningen av yrkesförarutbildningen är olycklig.

© Tidningen INSIKT 2016

Visa alla nyheter