Grävfria tekniken avgörande för regeringens bredbandsstrategi

Grävfria tekniken avgörande för regeringens bredbandsstrategi

19 januari 2017

Hela Sverige ska vara uppkopplat till år 2025. Det är regeringens nya bredbandsstrategi för att skapa bättre förutsättningar att bo och verka i hela landet. Men för att satsningen ska bli framgångsrik krävs ett ökat användande av den senaste grävfria och miljövänliga tekniken enligt JLM Scandinavias VD.

Den främsta nyheten i den nya strategin som presenterades nyligen av digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) är att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020. Det är en höjning med 5 procentenheter jämfört med Alliansregeringens mål från 2009.

Den nuvarande regeringen vill också att 98 procent av hushållen och företagen ska ha tillgång till 1 Gbit/s senast 2025. 1,9 procent ska ha tillgång till 100 Mbit/s och resterande 0,1 procent ska ha minst 30 Mbit/s i mitten av nästa decennium.

Dessutom ska regeringen låta en utredning se över den så kallade lokaliseringsprincipen som idag förhindrar kommunalägda stadsnät att verka utanför den egna kommunen. Den möjligheten har till exempel kommunala elbolag idag.

- Vi välkomnar regeringens nya bredbandsstrategi och ambition att skapa bättre förutsättningar för människor att bo och verka i hela landet. Den största utgiften för bredbandsutbyggnaden är dock fortfarande grävkostnaderna. Om regeringens bredbandsstrategi ska bli framgångsrik är det därför avgörande att kommunerna tillsammans med entreprenörerna använder de senaste grävfria metoderna för att bygga ut fibernätet effektivt till låg kostnad och med minimal miljöpåverkan, säger Björn Säwe, VD JLM Scandinavia.

JLM Scandinavia AB i Malmö har lång erfarenhet av att arbeta med maskiner för installation under mark och levererar idag marknadens modernaste utrustning inom grävfri teknik från amerikanska Ditch Witch. Maskinerna från Ditch Witch är specialkonstruerade för skonsamma rör- och kabelinstallationer under mark och är därför perfekt lämpade för utbyggnaden av fiber till hemmet.

- Den stora fördelen med den grävfria tekniken är att miljöpåverkan blir minimal jämfört med traditionella grävmetoder. Dessutom är den betydligt mer kostnadseffektiv, vilket kommer kommunerna och därmed hushållen och företagen till godo. Tekniken kan användas inom ett stort antal användningsområden och lämpar sig perfekt för nedläggning av fiber i samband med den pågående och riksomfattande bredbandssatsningen, säger Björn Säwe.

För ytterligare information kontakta:

Björn Säwe
VD
+46 (0)722-150 303
sawe@jlm.se

Visa alla nyheter