Hållbar siktning med nya siktstationer från Maskin Mekano

Hållbar siktning med nya siktstationer från Maskin Mekano

19 oktober 2017

Svenska familjeföretaget Maskin Mekano presenterar en helt ny generation slutsiktar för att möta dagens krav på ännu högre kapacitet, större siktnoggrannhet, lägre driftskostnader, lägre ljudvolym, mindre CO2 avtryck och säkrare arbetsplatser.

De nya modellerna i 1500-serien, tvådäckade SH 1502 och tredäckade SH 1503, bygger vidare på Maskin Mekanos koncept av flyttbara enheter, som i produktion liknar stationära anläggningar tack vare det upphissade produktionsläget.

Avvibrerad sikt ger hållbar maskin
Hjärtat i maskinerna är den nya siktgenerationen med bredden 1,8 m och längden 5,2 m. Samtliga däck har längsspända såll med identiska inspänningsmått. Dukarna är delade på mitten, det gör dem smidiga att hantera och möjliggör en optimal uppspänning, viktigt vid sortering av finfraktioner.

Sikten har en kraftig drivanordning. Bortsett från måtten delar den de tekniska specifikationerna med Maskin Mekanos STE-siktprogram; den har ett 12 mm slag, lutar 11° och opererar med 800 rpm. Sikten är tvångsstyrd/4-lagrad vilket gör slaget konstant oavsett belastning. Det innebär i sin tur konsekventa och förutsägbara siktkurvor. Det kraftiga slaget ger utöver oöverträffad kapacitet också en okänslighet för väder och vind.

Sikten är avvibrerad med Maskin Mekanos Vibro-Block koncept som gör att kraften stannar i sikten där den hör hemma och lämnar resten av maskinen opåverkad.

Hållbar arbetsmiljö
Maskinerna har stora gummihjul för transport inom arbetsplatsen. Hanteringskroken sitter i rätt ända på maskinen, enkelt att passa in under påmatande transportör från kross, matare eller annat sorteringsverk. Maskinernas korta format (SH 1502 8,7 m, SH 1503 9,7 m) i transportläge gör dem enkla att transportera på trailer.

En siktstation är en arbetsplats. Stor vikt har lagts vid att skapa en trygg och säker arbetsmiljö särskilt vid sållbyten. Gångplan finns vid sidan om och bakom sikten, de nås via en hydrauliskt fällbar trappstege som är utrustad med handledare och självstängande grind. På transportören för finfraktion finns en avlastningshylla, som ger skonsam och säker hantering av sålldukar. Framför sikten kan stupen fällas undan och en gångbana fällas ner för att underlätta arbetet med byte av siktmedia.

I övrigt har Maskin Mekanos utvecklingsteam jobbat hårt med att minimera behovet av operatörsingripanden på maskinen. Exempel på detta är att samtliga lagerenheter på transportörerna är engångssmorda Siktens lagerenheter är centralsmorda. Inspänningsanordningarna till sållen är fjäderbelastade för att minimera behovet av efterspänning.

Hållbart för miljön
Självklart är siktstationerna eldrivna. Hydraulik används bara till linjära rörelser (stödben, gångbanor och fällning av transportörer) vilket reducerar risken för skadliga oljeläckage till ett minimum. Bränsleförbrukningen på egen generator ligger på ca 5 l/h. Jämfört med hydrauliskt drivna siktstationer är det därmed möjligt att reducera CO2-utsläppen med uppemot 80% och samtidigt minska bullernivåerna med 10 dB. Eldriften är mycket mer än en ekonomisk fråga, det är en miljöfråga och en trovärdighetsfråga för kross- och sorteringsbranschen.

Visa alla nyheter