Hilti lanserar motorkapsutbildning

Under 2016 utbildade Hilti drygt 3900 personer i arbetsmiljö. Nu kompletterar Hilti sitt utbud av arbetsmiljöutbildningar med en motorkapsutbildning.

Hilti lanserar motorkapsutbildning

27 april 2017

”Vi ser det som vårt ansvar som tillverkare att utbilda användarna i de verktyg som utgör störst risk kopplat till arbetsmiljö ute på byggarbetsplatserna” säger Sara Olofsson, hållbarhetschef på Hilti.

”Vi arbetar hårt med att utveckla säkra produkter som med teknik minskar arbetsmiljörisker för användaren. Samtidigt hjälper vi våra kunder att välja de arbetsmetoder och verktyg som ger en förbättrad arbetsmiljö för alla på byggarbetsplatsen och vi delar med oss av vår kunskap kring hur arbetsmiljörisker minimeras” säger Sara Olofsson.

Under 2016 utbildade Hilti drygt 3900 personer i arbetsmiljö, såsom damm- och kemiska arbetsmiljörisker. I maj utökar Hilti sitt utbud av arbetsmiljöutbildningar med en motorkapsutbildning.

”Motorkapen är ett kraftfullt verktyg som, utan korrekt handhavande, kan innebära höga risker för användaren. Samtidigt är motorkapen det enda alternativet för många applikationer” säger Johannes Ahlgren, produktchef på Hilti.

”Vid handhavande av motorkap är det inte bara tekniken då man utför själva kapningen som påverkar säkerheten, utan även många andra faktorer så som kapskivans skick” berättar Johannes Ahlgren.

”För att säkerställa att våra kunder har rätt kunskap att kunna undvika riskerna med motorkap ger vår motorkapsutbildning teoretisk och praktisk kunskap kring förberedelse, användning, transport och förvaring av motorkapar” berättar Johannes Ahlgren.

”Motorkapsutbildningen är utformad utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift om användning av arbetsutrustning, AFS 2006:4, och är, liksom alla våra utbildningar, utvecklad tillsammans med våra kunder”, säger Johannes Ahlgren.

”Alla våra utbildningar hålls ute på arbetsplatsen för att ge minsta möjliga avbrott i arbetsdagen” säger Johannes Ahlgren.

Hiltis motorkapsutbildning vänder sig till yrkesarbetare, platschefer, arbetsledare och KMA. Utbildningen är två timmar lång och hålls ute på arbetsplatsen eller i en Hilti-butik. Motorkapsutbildningen går att boka med start 1 maj.

Mer information finns på hilti.se/utbildningar.

Visa alla nyheter