Hitachi ändrar namn till HiKOKI

Hitachi ändrar namn till HiKOKI

01 november 2017

Hitachi Power Tools Sweden, en av Nordens ledande leverantörer av verktyg och infästning till bygg- och industribranschen, har idag kungjort att företaget ändrar namn till HiKOKI Power Tools Sweden från 1 oktober 2018. Detta innebär att namnet på samtliga HITACHI produkter kommer ändras till HiKOKI från samma tidpunkt.

Bakgrunden till ändringen är att Hitachikoncernen i juli 2017 sålde verktygsverksamheten Hitachi Koki Co Ltd till KKR,
en av världens största private equity fond. «Genom att ändra namn på företag och produkter till HiKOKI, kommer vi stå bättre rustade till att förverkliga våra ambitioner om kraftig tillväxt kommande år» säger Magnus Nilsson, VD Hitachi Power Tools Sweden.

«Tidigare har verktyg endast varit en del av en stor portfölj av verksamhetsområden under varumärket Hitachi.
Nu får vi kontroll på eget varumärke och kan själv bestämma hur det ska utvecklas och kommuniceras till slutförbrukare. Både den höga produktkvalitén och ergonomiska utformningen av verktygen kommer förbli oförändrat.
I kombination med ökad satsning på innovation och kommunikation till slutkund, kommer övergången till nytt varumärke innebära att vi kan ta marknadsandelar och bidra till att våra kunder lyckas med det samma» säger Magnus Nilsson.

HiKOKI blev valt som varumärke för att ta tillvara på den 70 år långa historiska kopplingen till Hitachi och till sällskapets nuvarande namn i Japan; Hitachi Koki. «Koki» betyder «industriella verktyg» på japanska.

I logotypen framgår också en etta (1) som är menad att symbolisera HiKOKIs ambition att bli global marknadsledare inom verktyg.

Samtidigt som ett nytt varumärke introduceras, etableras ett europeiskt försäljningskontor i Tyskland och Düsseldorf, som ska bistå HiKOKIs försäljningskontor med vidare expansion – både genom uppköp och organisk tillväxt.

Visa alla nyheter