RUT850 kan användas antingen i lätta fordon eller bussar, lastbilar och andra tunga fordon.

Routern spänningsmatas från fordonets batteri men har en ingång som kan kopplas

till fordonets tändningskrets så att routern står i stand-by när tändningen är avslagen.

Routern kan både användas i både fordon för persontransport för att erbjuda wifi till passagerare

och i kommersiella fordon där handdator, skrivare och annan utrustning skall kopplas upp mot internet.

Den kan även användas i vanliga personbilar, husbilar och husvagnar. Routern har inte någon

nätverkskontakt utan all anslutning och konfiguration sker via wifi.

Routern levereras med självhäftande antenner och två spänningsmatningskablar,

en med okontakterad ände och en med kontakt för 12 V-uttag (cigarettändaruttag).

Routern har plats för ett SIM-kort och signalstyrkeindikering med lysdioder på fronten vilket gör

det lätt att se signalstyrka samt vilken typ av nät routern är ansluten till (GSM/3G/4G).

Rouern konfigureras på några minuter med hjälp av app eller enhet med webläsare.