Komatsu C124 - nygammalt aggregat får fyra matarhjul

Komatsu C124 - nygammalt aggregat får fyra matarhjul

31 maj 2017

Nu introduceras Komatsu C124, en uppdaterad version av C123 där den stora nyheten är det fjärde drivna matarhjulet. C124 är, liksom föregångaren, ett allroundaggregat som ger maximal produktivitet, kvalitet och tillförlitlighet. De uppskattade egenskaperna Constant Cut och möjligheten att välja flerträdshantering som tillval finns naturligtvis kvar. Dessutom finns möjlighet att välja till integrerad arbetsbelysning i aggregatet.

Konceptet med fyra drivna matarhjul kom med C144 och har blivit en stor succé på marknaden, C124 bygger nu vidare på samma princip. Konstruktionen för C-aggregaten är att stammen bärs upp av matarhjulen. Dessa centrerar stammen, vilket ger en effektiv matning samtidigt som friktionen blir låg eftersom klämtrycket hålls lågt. Detta i sin tur leder till lägre bränsleförbrukning. Nyheten med ett fjärde drivet matarhjul är något som gör C124 till ett ännu mer produktivt aggregat, särskilt vid arbete med mindre och/eller krokiga stammar.

Centreringen av stammen i C-aggregaten bidrar också till en säker och noggrann längd- och diametermätning. På C124 är dessutom diametersensorerna i kvistknivarna fixerade, vilket gör att de inte behöver kalibreras om efter service.

Den andra stora nyheten för C124 är möjligheten att välja till integrerad arbetsbelysning. Fördelarna med arbetsbelysning på aggregatet är flera. Till att börja med underlättar det för föraren vid ansättning av aggregat mot träd. Det minskar också risken för att såga i stenar och andra hinder i terrängen, samt gör det lättare att bedöma kvaliteten på stocken under matning. Alla dessa faktorer bidrar till ökad produktivitet och mindre risk för stillestånd.

Kapenheten Constant Cut infördes som standard redan för C123. Constant Cut garanterar rätt kedjehastighet genom hela kapcykeln. Det betyder att kunden inte riskerar övervarvning av sågmotorn, vilket i sin tur leder till mer effektiv kapning och högre produktivitet. Aggregatet har en ny svärdinfästning med en stabil konstruktion. En annan kvalitetsförbättring är att kraften i svärdreturen har förbättrats. Kapenheten är utformad för maximal hållbarhet och minimalt underhåll.

Aggregatet går att utrusta med flerträdshantering, vilket ger en ökad flexibilitet, eftersom aggregatet blir användbart i ännu fler typer av avverkning. Utrustningen är utvecklad för att vara maximalt servicevänlig.

Ramen för C124 kombinerar lätt vikt med bibehållen styrka. Fällänken har en stor tiltvinkel för effektiv avverkning i brant terräng. Det minskar belastningen på ramkomponenter, vilket har en positiv påverkan på aggregatets tillförlitlighet och förarens komfort. Aggregatet har också gjutna kvistknivar för maximal hållbarhet och stamhantering. C124 har, liksom föregångaren, en smart slangdragning, vilket gör att slangarna får en bra hållbarhet och är lätta att byta. Aggregatet har också lättåtkomliga servicepunkter för minimal stilleståndstid och bibehållen produktivitet. Komatsu C124 är helt enkelt en pålitlig partner som alltid levererar.

Visa alla nyheter