Konferens om nya lagkrav

Konferens om nya lagkrav

02 mars 2016

Den 1 januari 2016 infördes nya lagkrav på elektroniska personalliggare när man bygger om eller bygger nytt. Sveriges Byggindustrier genomförde under 2015 informationsmöten runt om i landet riktat mot företag som berörs av den nya lagen. Men att lagen även påverkar handeln har däremot inte nått ut tillräckligt väl.

Den 13 april håller arrangören Easyfairs en dagskonferens på Kistamässan i Stockholm i ämnet i samarbete med Svensk Handel och Byggbranschen i Samverkan, vilka är nätverket mellan arbetsgivare och fack.

Under dagen ger Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier och talesperson för Byggbranschen i Samverkan goda råd till handels företrädare. Han går igenom lagen, tillämpningen samt informerar om Skatteverkets kontrollbesök och sanktioner om lagen inte efterföljs.

Leverantörer från branschen finns på plats för att svara på frågor och visa upp utbudet av behörighetskort och läsare.

© Tidningen INSIKT 2016.

Visa alla nyheter