Lidköpingsföretaget igm Nordic AB ska leverera stor svetsrobot till Götene UFO AB för svetsning av skopor.

Lidköpingsföretaget igm Nordic AB ska leverera stor svetsrobot till Götene UFO AB för svetsning av skopor.

05 juli 2017

Götene UFO AB beställer sin andra igm Svetsrobot för installation under hösten. Orderingången är rekordhög hos Götene UFO AB och man har beslutat att automatisera svetsningen även av de större skoptyperna upp till tre ton.

-”Vi har stor efterfrågan på våra produkter, och ser att effektiviteten från en robot ger bra utväxling när vi nu ökar vår försäljningstakt” säger Sven Lans, VD på Götene UFO AB. -”Vi kommer dessutom att utnyttja offline-programmering och har som mål att köra våra robotar i två fulla skift med minimala störningar från programmering och inkörning. Vi har också integrerat ett mätsystem som gör att vi ska veta exakt hur effektiviteten ser ut från våra robotar. Det ska generera mätetal som vi sedan styr mot när vi utvecklar vår produktion mot högre och högre effektivitet framöver” säger Sven Lans.

Svetsrobotcellen optimerad för skopor med godsvikt mellan 1-3 ton består av treaxlig robotbärare med en tvåaxlig manipulator. Systemet medger svetsning i bästa läge och därmed hög svetshastighet och bästa svetskvalitet. Svetsgodsmängd från en svetsrobot vid svetsning av större skopor ligger runt 5-6 kg/timma. Obemannad körning och långa cykeltider ger en hög effektivitet ut från systemet trots att man har stora variationer i produktfloran. Offline-programmering ger möjligheter att i datormiljö ta fram nya program eller ändra och justera program för tidigare svetsade skopor, detta till stor del samtidigt som roboten arbetar på andra objekt.

-”Vi är väldigt glada för förtroendet Götene UFO AB visar oss. Att sälja igm svetsrobot nummer två till en kund är det bästa beviset för att vi jobbar rätt”, säger Peder Edholm, VD på igm Nordic AB i Lidköping.

 

Visa alla nyheter