Mercedes-Benz Uptime lanseras i Sverige: Ny servicetjänst i realtid för lastbilar

Med Uptime används lastbilens sensorer för att samla in data medan den körs och sedan analyseras denna data centralt i realtid.

Mercedes-Benz Uptime lanseras i Sverige: Ny servicetjänst i realtid för lastbilar

05 juli 2017

Nu lanserar Mercedes-Benz lastbilar en helt ny servicetjänst som tar uppkopplad servicekommunikation till en ny nivå. Mercedes-Benz Uptime kan inte bara meddela om problem som uppstår – systemet kan till och med förutse saker innan de ens uppstått.

Mercedes-Benz Uptime är en vidareutveckling av Daimler-koncernens uppkopplade servicekommunikation för lastbilar – FleetBoard. Med Uptime används lastbilens sensorer för att samla in data medan den körs och sedan analyseras denna data centralt i realtid. Om systemet upptäcker att något är onormalt får både bilens förare och åkeriet direkt besked om detta. De får också besked om vad de bör göra och när. Vare sig det är enkla åtgärder som går att lösa själv eller om bilen måste in till verkstad.

Om Uptime upptäcker att lastbilen behöver service eller reparation kommer Mercedes-Benz service att informera kunden personligen om detta och hjälper till att hitta bästa möjliga lösning.

Uptime överför automatiskt information till just den serviceverkstad som kunden själv har valt. Eftersom verkstaden kan se lastbilens skick i realtid kan de förbereda besöket så att alla delar finns hemma, planera resurserna och skriva arbetsorders.

Uptime analyserar också information på ett helt unikt sätt. Till exempel kan olika sensorer var och en säga att det finns ett icke-akut problem. Men Uptime kan inse att dessa signaler tillsammans kan vara tecken på ett större problem som ännu ej inträffat och då varnar den för att det är risk för ett haveri om inget görs.

Om Uptime upptäcker en akut risk för haveri hos en lastbil kontaktas kunden direkt på svenska av Mercedes-Benz Customer Assistance Center (CAC). Dessutom hjälper CAC till att hitta en verkstad längs vägen och organisera tiden där så att stilleståndstiden hålls på ett minimum. CAC kan redan i förväg se till att delar och resurser som behövs finns tillgängliga på verkstaden, vilket gör att lastbilen kan repareras utan dröjsmål. På så vis kan ett eventuellt haveri undvikas, lastbilen kan repareras snabbt och kundens transportuppdrag kan utföras i tid.

Mercedes-Benz Uptime lanseras i Sverige den 1 juli.

Visa alla nyheter