Ny koncernchef för Skogssällskapet blir Calle Nordqvist

Ny koncernchef för Skogssällskapet blir Calle Nordqvist

05 april 2017

Skogssällskapets nuvarande koncernchef Svante Scherman meddelade i september 2016 att han avgår. Nu är efterträdaren utsedd: Calle Nordqvist som närmast kommer från en tjänst som regionchef på Södra Skogsägarna.

Calle Nordqvist är 41 år, utbildad skogsvetare vid Sveriges lantbruksuniversitet och har de senaste sju åren arbetat som regionchef på Södra Skogsägarna. Dessförinnan har han arbetat som produktionschef och logistiker inom Södra. Han har också haft tjänster på Sydved och StoraEnso.

– Skogssällskapet behöver en modern ledare som har erfarenhet från skogsbranschen och samtidigt attraheras av vår affärsmodell – att vi bedriver konkurrensutsatt verksamhet med ideellt syfte, där vinsten delas ut till forskning. Vi känner stor tilltro till att Calle Nordqvist är rätt person för att leda Skogssällskapet, säger Björn Sprängare, styrelseordförande för Stiftelsen Skogssällskapet och Skogssällskapet AB.

Calle Nordqvist bor för närvarande i Växjö tillsammans med fru och två barn. Han tillträder tjänsten som koncernchef och VD för Skogssällskapet AB 4 juli 2017.

Koncernen Skogssällskapet består av ett flertal bolag med olika inriktning: skogsförvaltning i Sverige (Skogssällskapets Förvaltning AB), skogsförvaltning i Baltikum, den stiftelseägda skogen samt delägarskap i ett biobränsleföretag i Sverige och ett förvaltningsbolag i Finland. Vinsterna från de olika bolagen går in i den allmännyttiga

Visa alla nyheter