Nytt skördaraggregat från Komatsu

Nytt skördaraggregat från Komatsu

27 april 2016

Nu lanserar Komatsu Forest skördaraggregatet Komatsu C283, ett tungt aggregat byggt för grov skog. Aggregatet är det största i Komatsus aggregatprogram med ett maximalt öppningsmått på hela 800 mm.

Komatsu C283 är ett robust aggregat som passar för slutavverkning men även för blädning samt upparbetning av fällda träd. Aggregatet är främst avsett för den amerikanska och australiensiska marknaden och är anpassat för att monteras på grävmaskiner, 27 ton eller större, alternativt bandgående skogsmaskiner.

Aggregatet har trehjulsmatning, vilket innebär att stammen både matas och lyfts upp av kraftfulla matarvalsar. I aggregatets buk sitter ytterligare en matarvals som hjälper till att reducera friktion och bidrar till ännu större matarkraft och fart.

© TidningenINSIKT 2016.

Visa alla nyheter