Omfattande rådgivning för transportlösningar

På vägen mot utsläppsfria transporter, är ett av de områden som MAN Truck & Bus fokuserar på batteridrivna fordon. I framtiden kommer företaget att stödja operatörerna av dessa fordon genom omfattande konsulttjänster.

Omfattande rådgivning för transportlösningar

22 februari 2017

 MAN Truck & Bus AG bildar ett specialistteam av konsulter för alternativa drivmedel
 Individuell rådgivning till transportföretag och åkerier
 Stöd med drift och infrastruktur, samt service och underhåll

MAN Truck & Bus utökar sitt utbud av tjänster till att omfatta rådgivning för fordonsparks- och transportlösningar med alternativa drivmedel för framtida nollutsläppslösningar.

När de söker vägen från "låga utsläpp" till "inga utsläpp", står transportföretag och åkerier inför en rad utmaningar som rör mycket mer än själva fordonet. För att förse dem med bästa möjliga stöd på vägen skapar MAN Truck & Bus ett specialiserat team av konsulter för personlig rådgivning av transportlösningar som ger maximal kostnadseffektivitet. Förutom själva fordonet, kommer arbetet att omfatta frågor som rör infrastruktur och energibehov, liksom underhållskoncept och specificering av fordonsparken.


"Varje kund kan välja vilka komponenter i vårt utbud av tjänster de behöver och där de är i behov av personlig rådgivning och konsultation. Till exempel kan vi använda våra simuleringsverktyg för att hjälpa dem med ruttplanering eller depådesign och layout”, förklarar Stefan Sahlmann, som nu sätter ihop ett konsultteam på MAN Truck & Bus. Tjänsteportföljen täcker hela utnyttjandet av fordonen - såväl lastbilar som bussar – och allt från drift och infrastruktur till service och underhåll

Visa alla nyheter