Regeringen har fel fokus när det gäller vinterdäck

Regeringen har fel fokus när det gäller vinterdäck

18 oktober 2017

Infrastrukturminister lyssnar inte på sina egna utredare i regeringsuppdraget om vinterdäck som redovisades i maj månad. Tvärt emot vill nu Tomas Eneroth att Sverige ska införa norska krav på vinterdäck på alla hjul på tunga fordon, inklusive släpvagnar.

 – Det finns inga vetenskapliga rapporter att norska krav på vinterdäck har ökat trafiksäkerheten, säger Mårten Johansson, teknikchef som understryker att det är fel att ändra de nuvarande svenska kraven på vinterdäck på tunga fordon.

Det finns ingen påtaglig nyttoeffekt i förhållande till kostnader med utökade krav på vinterdäck i de studier som genomförts. Inte heller regeringens egna experter ser nyttan med ytterligare krav, vilket de själva skriver i en färsk rapport.

– Framkomlighet i trafiken är viktig men detta är inte bara en däckfråga. Vinterväghållning med plogning, sandning och saltning, måste också få en högre prioritet vilket alla trafikanter har nytta av, säger Mårten Johansson.

Saknas vetenskapliga belägg

För närvarande finns i Sverige inga vetenskapliga rapporter som ur trafiksäkerhetssynpunkt motiverar att kraven i Sverige på vinterdäck för tunga motorfordon behöver utökas utöver nuvarande krav. Idag är kravet minst 5 mm mönsterdjup samt krav på vinterdäck eller likvärdig utrustning för drivaxlar.

– Forskning visar att rätt vinterväghållning är avgörande för framkomligheten. Det innebär att friktionen mellan däck och väg ska vara högre än 0.25, säger Mårten Johansson.

Visa alla nyheter