Renova utvecklar bränslecellsdriven sopbil

Renovas tunga fordonsflotta kör fossilfritt sedan 2015. Nu utvecklar man en sobil som drivs med el från bränsleceller.

Renova utvecklar bränslecellsdriven sopbil

10 december 2018

Renova, Powercell Sweden AB, Scania och JOAB har inlett en gemensam utveckling av en elektrifierad sopbil. Både framdrivning, lastning och komprimering av soporna sker med hjälp av el som produceras av bränsleceller.

 

-Elektrifiering med hjälp av bränsleceller som drivs av vätgas är ett mycket intressant alternativ för tunga nyttofordon som soplastbilar, konstaterar Hans Zackrisson, chef för fordonsutveckling på Renova.

- Bilarna får alla de fördelar som följer på elektrifiering samtidigt som de behåller några av de fördelar som finns med fossildrift, t ex räckvidd, drifttid och lastkapacitet.
- Att utforska ny teknik är en viktig del av hållbarhetsarbetet på Renova.


-Med hjälp av bränsleceller och vätgas kan vi elektrifiera tunga transportfordon utan att förlora lastkapacitet eller räckvidd och med en tankningstid som inte skiljer sig nämnvärt från fossildrivna fordon, säger Andreas Bodén, försäljningschef för PowerCell.


Renova har deltagit i utvecklingen av elektriska sopbilar tidigare. Detta är dock första gången som en elektrifiering kommer att ske med hjälp av bränsleceller.

I väntan på en utbyggnad av ett mer heltäckande nät av vätgasstationer, ser PowerCells vd Per Wassén, sopbilar som ett idealiskt första steg i elektrifieringen av tunga transportfordon.
-De kör enligt fasta rutter och kommer alltid tillbaka till utgångspunkten vid fullgjort arbetspass, något som innebär att behovet av tankstationer begränsas starkt.
-I takt med att vätgasstationerna nu byggs ut i Europa kommer bränslecellsdrift bli ett väldigt attraktivt alternativ och kunna bana väg för den oundvikliga omställning som av klimat- och miljöskäl måste ske inom den tunga fordonsbranschen.

Till stöd för utvecklingen av den elektrifierade lastbilen har de fyra företagen gemensamt beviljats bidrag från Energimyndigheten. Även Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, medverkar i projektet med insamling av data samt att processa och analysera den för jämförelse med andra alternativa drivlinor och fordonsbränslen.

Visa alla nyheter