Staffan Lindewald utsedd till t f koncernchef för Malte Månson Holding

Staffan Lindewald utsedd till t f koncernchef för Malte Månson Holding

24 augusti 2017

Styrelsen i Malte Månson Holding har i dag utsett Staffan Lindewald till t f koncernchef för Malte Månson Holding samt t f VD för dotterbolaget Malte Månson Verkstäder.

Tillträdet gäller med omedelbar verkan, vilket innebär att Dan Nilsson efter sex år lämnar sina befattningar i Malte Månson-koncernen.

Staffan Lindewald kvarstår som VD för Universal Power Nordic, ett systerföretag till Malte Månson Verkstäder.

”Det känns mycket bra att Staffan Lindewald med sin erfarenhet kan ta ett övergripande ledningsansvar för koncernen”, säger styrelseordförande Göran Carlson.

 


Malte Månson-koncernen genomför för närvarande en viktig förändringsprocess, med målsättning att tydligare befästa de två dotterbolagens position på sina marknader.

”Malte Månson Verkstäders ambition är att utvecklas till den ledande verkstadskedjan för tunga fordon i Sverige”, säger Göran Carlson.

”Med sin bakgrund från Mekonomen, där Staffan Lindewald bl.a. ansvarade för bolagets egenägda verkstäder, har han den erfarenhet och kompetens som behövs, vilket nu kommer koncernen till stor nytta för framtiden”.

”Det känns spännande att få möjlighet att driva det förändringsarbete som Malte Månson-koncernen inlett”, säger Staffan Lindewald.

”För Malte Månsons Verkstäder, med verksamhet på 13 orter i Sverige kommer vi nu satsa ännu hårdare på god service och tydlig kundnytta, med målsättning att nå de mål som tidigare kommunicerats till marknaden”.

Frågor besvaras av styrelseordförande Göran Carlson,

Telefon: 0708-74 65 56

E-post: goran.r.carlson@gmail.com

Visa alla nyheter