Stark resultatförbättring i Lantmännen

Stark resultatförbättring i Lantmännen

29 februari 2016

Lantmännens resultat för helåret 2015, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 1,246 miljarder kronor, jämfört med 740 miljoner kronor under 2014. Samtliga divisioner ökar rörelseresultatet jämfört med föregående år.

Framförallt har väsentliga förbättringar skett i divisionerna Lantbruk och Energi. Styrelsen har beslutat om höjd återbäring och efterlikvid.

– Justerat för jämförelsestörande poster är resultatet för 2015 det bästa Lantmännen någonsin levererat. Även inklusive engångsposter är resultatet historiskt högt och i nivå med förra året då vi redovisade stora resultateffekter från bland annat börsnoteringen av Scandi Standard, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen.

© Tidningen INSIKT 2016.

 

Visa alla nyheter