Trejon Optimal sopvalsar - unika och efterfrågade!

Trejon Optimal sopvalsar - unika och efterfrågade!

22 november 2017

Intresset har varit stort för Trejon Optimal sopvalsar. Serien har utvecklats för effektiv sopning av sand, grus, snö, skräp och kan kopplas till hjullastare, lantbrukstraktorer eller andra redskapsbärare från 4 ton och uppåt.

- Responsen har varit väldigt bra sedan introduktionen och efterfrågan är mycket stor både i Sverige men också på övriga marknader där Trejon är aktiva, säger Johan Schols, sälj- och marknadschef på Trejon.

Våren 2016 började nya Trejon Optimal AH sopvalsar säljas. En stor fördel med AH-serien är sopvalsens unika centrumdrift, den underlättar verkligen arbetet vid trånga utrymmen och det blir enkelt att sopa nära staket, byggnader eller andra hinder. Dessutom underlättar centrumdriften bytet av lameller väsentligt. Valsen är uppbyggd med lameller som enkelt byts ut genom att endast lossa ett fåtal bultar.

- AH-serien är idag marknadens servicevänligaste och har ett lågt underhållsbehov. Den dragande monteringen av ramen ger valsen bästa markföljsamheten och lägst slitage, säger Johan Schols.

Det effektiva vågräta och lodräta flytläget, med ±10° pendling och 30 cm rörelseområde, gör att sopvalsen hela tiden följer marken och garanterar ett utmärkt rengöringsresultat efter bara en körning. Hydraulisk diagonalställning ±32°, med vridcentrum bakom sopvalsen, ger bästa spårföljsamhet i kurvor.

- Med vårt sopvalsprogram blir vårt vägunderhållsprogram Trejon Optimal mer komplett vilket uppskattats av entreprenörer, säger Johan Schols.

Till sopvalsarna och övriga sopmaskiner kommer ett brett tillbehörsprogram där bland annat två olika typer av system för dammbindning erbjuds. Ett mer traditionellt system med elektrisk pump och lågt tryck samt ett högtryckssystem med hydraulisk pump. Det senare är ett unikt system som ger bättre sopresultat och dammbindning med lägre åtgång av vatten.

Visa alla nyheter