Världens första kompletta skogliga mätverktyg

Tekniken i Snapchat och Pokemon Go har nu kommit till skogen. Med appen Arboreal Skog kan skogsägaren mäta skogen digitalt med AR-teknik  

Världens första kompletta skogliga mätverktyg

23 oktober 2019

För snart ett år sedan släppte Arboreal världens första app som mäter trädens höjd med AR-teknik. Verktyget har laddats ner över 15000 gånger och används över hela världen. Nu har företaget skapat ett komplett mätverktyg – Arboreal Skog, som kan mäta allt i skogen. Nu kan skogsmänniskor lämna alla manuella verktyg hemma.

- Det här är det enda verktyg som kan mäta allt, tidigare har du varit tvungen att ha med kilovis med utrustning för att göra skogliga skattningar, säger grundaren Johan Ekenstedt.

Noggrannhet är hög och det är viktigt om man vill veta hur mycket och vilka produkter man får efter en avverkning, om man ska gallra eller inte och vad skogen är värd.

- Vi hoppas att det leder till att vi kan använda skogarna på ett hållbart sätt och att detta förenklar virkesaffärer för skogsägarna, säger Johan Ekenstedt.

Metoden efterliknar en vanlig provytemätning, men använder AR-teknik som bygger upp en 3D-miljö i realtid där användaren gör sina mätningar. Alla mätningar får en koordinat på en karta och du kan sammanställa resultatet i skogen även utan mobil täckning.

Appen har skapats i samarbete med flera skogsföretag, bland annat Sveaskog.

- Tillförlitliga mätningar är viktiga för att vi ska kunna möta våra kunders behov. Vi ökar värdet på skogen om vi har bra data och prognosverktyg, säger Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog.

Intresset har varit stort och Norra Skogsägarna håller nu på att utvärdera verktyget. Lisa Lindberg genomför utvärderingen.

- Sammantaget skulle jag säga att Arboreal Skog är lättanvänd, smidig då den ger snabba resultat av den data du samlar in och gör att fler människor nu kan mäta sin skog, säger Lisa Lindberg.

Rapporten i sin helhet kommer att finnas tillgänglig efter årsskiftet men redan nu kan Lisa redovisa en del av resultatet.

- På höjdmätningen kan jag säga att på samma träd är Arboreal Skog likvärdig med en ultraljudsmätare, säger Lisa Lindberg.

Arboreal Skog finns tillgängligt för nedladdning i App Store. Arboreal Trädhöjd finns tillgängligt för nedladdning i App Store och Google Play. Appen har tagits fram i samarbete med företaget Salaguno.

- Vi ser nu att datorseende i konsumentteknik växer så det knakar. Mätningar som tidigare enbart varit möjliga med specialverktyg kommer vi i framtiden göra i appar som Arboreal Skog, säger Samuel Norling på Salaguno.

Visa alla nyheter